เห็ดหลินจือ สมุนไพรแห่งชีวิต อยู่ในตำรายามามากกว่า2,000ปี