เครื่องหมายฮาลาล สัญลักษณ์ที่ต้องมีในผลิตภัณฑ์อาหารเสริม