หน้าขาวแต่ข้อนิ้วดำหนักมาก ไม่กล้าให้ผู้จับมือ แก้ยังไงดี